Dermatološka onkologija

U skupinu dermatoonkoloških bolesti ubrajaju se različiti oblici raka kože, od prekanceroza, odnosno premalignih lezija, koje ako se ne liječe mogu prijeći u invazivni karcinom, pa do invazivnih karcinoma kao što su planocelularni i bazocelularni karcinomi kože, te melanom.

Kako možemo pomoći

  • Klinički pregled i dermatoskopija nevusa i ostalih sumnjivih izraslina na koži
  • Analiza i praćenje sumnjivih nevusa
  • Uzimanje biopsije sumnjivih lezija na koži uz patohistološku analizu
  • Uklanjanje kožne promjene uz patohistološku analizu
  • Liječenje svih vrsta kožnih tumora
  • Premazivanje površnih kožnih karcinoma lokalnim citostatikom
  • Liječenje poremećaja pigmentacije – hiperpigmentacije i hipopigmentacije

Rak kože - melanom

Rak kože najčešće pogađa stariju dobnu skupinu ljudi, te ljude svijetle kože, osjetljive na sunce. Također i ljudi koji su veliki dio svog života proveli izloženi suncu imaju veću incidenciju da obole od raka kože.

Ako ga na vrijeme prepoznamo i otkrijemo, rak kože se može dobro liječiti kirurškim putem, radioterapijom ili ako se radi o površnim tipovima ablativnim metodama, te na taj način preveniramo nastanak ozbiljnijih i po život opasnih komplikacija.

Stoga je važno redovito pregledavati kožu i promjene na koži kako samopregledima tako i kod dermatologa ručnim, a kod složenijih situacija i digitalnim dermatoskopom.